Oznámení pacientům
Vážené pacientky a pacienti naší ordinace,
Náš ordinační telefon 519 521 322 je ve ČTVRTKY, kdy NEORDINUJEME přesměrován na můj mobil.
Přednost při akutním ošetření u nás mají DĚTI a TĚHOTNÉ.Od 5.2. do 9.2 NEORDINUJEME - DOVOLENÁ


NOVÉ PACIENTY DO STAVU NEPŘIJÍMÁME. NAŠE KAPACITA JE NAPLNĚNA.

od 1.12.2023 platí následující:
1. Naše ordinace se bude stěhovat do Hrabětic.
2. Asi v 2. kvartále roku 2024 se budeme stěhovat na novou adresu: Kostelní 382, Hrabětice
3. Termín stěhování je přibližný.
4. Vedeme si seznamy pacientů a jejich rozdělaných ošetření kanálků, protetických prací (protéz, korunek, můstků, nástaveb). Na všechny rozdělané práce dojde před stěhováním...
5. Nové protetické práce, které by kolidovaly se stěhováním, nebudeme rozpracovávat v průběhu podzimu roku 2023.


Upozornění


Pokud přijdete jako akutní pacient do čekárny k nám ráno bez ohlášení telefonem sestřičce, tak Vás varuji
1. zbytečně dr načekáte, než dojdu a 2. se svého kýženého přednostního ranního ošetření NEDOČKÁTE....
Než zjistíme jaký máte problém, co budeme dělat, jak to skoordinujeme s ostatními pacienty, to trvá.
Pro nás i Vás je jednoznačně jednodušší domluvit se telefonicky a předejít Vašemu dlouhému čekání u nás v čekárně.
Po telefonické domluvě nám svůj akutní zubní problém přijdete ukázat, my to zhodnotíme, co budeme dělat. K ošetřeni ale dojde až po všech našich objednaných pacientech.
My kvůli 1 takovému rannímu akutnímu pacientovi nemůžeme obvolávat a posouvat třeba 4-5 řádně naobjednaných pacientů.
Vyčkáváním v čekárně u nás s Vaším akutním zubním problémem nedosáhnete toho, že vás ošetřeníme dříve (přednostně)
Ošetříme Vás až po všech řádně objednaných pacientech na konci pracovní doby.


V případě, že máte potřebu se k nám objednat na zubní prevenci,
učiňte tak, budeme rádi. Prevence objednáváme na podzim 2023
Zájem rodičů o zubní zdraví jejich dětí vítám. Dotazy ochotně zodpovídám.
Snažíme se u dětí i rodičů dělat důkladnou instruktáž čištění a poskytujeme i výživové poradenství, které u dětí riziko vzniku kazů výrazně omezí.

MDDr. Václav Provázek
Zubní ordinace Provázek s.r.o.
Novosedly na Moravě 222, 69182
IČZ: 74628000, IČ: 29315735,